Tid for Skog

Hele museets første etasje er blitt viet utstillingen Tid for Skog. Ved hjelp av gjenstander, bilder, lys, lyd og scenografi beskrives historien om den norske skogen.

I utstillingen får du blant annet vite hvordan skogen i Norge har utviklet seg siden siste istid, og at dagens barskoger spiller en stor rolle for verden økologiske balanse. Visste du at Norge var en ledende eksportør av trelast allerede på 1500-tallet?

Et eget rom er satt av til billedspill. Det ene, med tittelen "I skogene våre", er en poetisk fortelling om gleden av å gå i skogen eller på fjellet. Det andre heter "Skog" og består av fotografier av den kjente fotografen Johan Brun, som ledsages av nykomponert musikk.

I tillegg har vi et eget rom hvor de som er litt yngre kan bygge, lese, tegne eller kjøre sklie. Det finnes byggesett med laftetømmer som de kan bygge et lite hus av. Om de heller vil tegne et lite hus som de kan sette opp på veggen, er det også mulig.

Her er de forskjellige delene av utstillingen:

Dette skjer på museet
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS