Våpenutstillingen og fugler

Jegeren trengte både våpen og kniv. Du finner først en stor knivutstilling. Her viser vi hvordan kniver lages og hvor forskjellige knivene er fra landsdel til landsdel.

Deretter kan du se en kavalkade over jaktskytevåpnenes utvikling før du går inn utstillingen I jegerens rike. Utstillingen er lagt opp som en presentasjon av de enkelte dyrearter, jakten på dem og utnyttelsen av byttet. Du møter hjortedyra, de små og store rovdyra, gnagerne og våre fugler. Her er elger, reinsdyr, ulv, bjørn, gaupe og jerv, bever, røyskatt, hare, falk, hubro, ørn og lundefugl. Hva med isbjørn, polarrev eller moskus? De er her de også. Du finner fangstsakser og bjørnejaktbørser. Her er ”Makalausa” – flintlåsgeværet fra 1700-tallet med 15 sølvstifter i kolben, en for hver bjørn den har skutt. Det er også en stor avdeling med 150 norske fuglearter. Her kan du høre forskjellige fuglelåter. Spennende? Husker du forresten hvordan bokfinken synger?

Fangstredskap og fangstinnretninger
Revekløft, et grusomt fangstredskap
 Massefangstanlegg for rein fra Grimsdalen
 Levendefangst av ørn
 
Våpenhistorisk utstilling - en smakebit:
Perkusjonslåsen
Krag - Jørgensen


Fugler og fuglearter - en smakebit:
Presentasjon av noen fugler
 

En viktig kilde som forteller mye om vår rike jakt- og fangstkultur er stedsnavn. Her er noen eksempler:

Vidalen øverst i Hallingdal betyr veidedalen. Veide er et gammelt ord for jakt. Vidalen har vært et område med viktige viltressurser som det har vært drevet jakt på. Dyrenavn på geografiske områder forteller ofte om viltforekomster og er svært vanlige. Navn som Bjønnåsen, Reindalen og Elghøgda kan tjene som eksempler.

Andre navn forteller om selve fangstutøvelsen. I Østre Elverum har vi Gilleråsen. Gildreinnretninger er forskjellige typer av feller, fallstokker, båser og lignende. Elglemyra i Stor-Elvdal forteller om fangstinnretningen elgle hvor elgen utløste et spent gildrespyd. Bjønnbåsmyra i Agder forteller at bås har vært brukt til fangst av bjørn. Stillingsåsen og Stillingsdalen finnes flere steder og forteller om bjørnejakt med utlagt åte. Fangst av ulv i grav, såkalte ulvestuer er også ganske vanlige. Ulvstuhaugen eller lignende navn som forteller om denne fangstformen er også ganske tallrike. I fjelltraktene er stedsnavn som Gravhø, Gravdalen m. fl. tallrike og forteller om rike tradisjoner på bruk av fangstgraver for rein.

Dette skjer på museet
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS