Vern

De ulike arter bruker forskjellige metoder for å overleve.

Formering

Arter som legger rogn fritt i vannet, legger så mye at de tåler beskatningen (f.eks lake). Andre fiskearter legger få rognkorn, men beskytter disse ved å grave dem ned (laks, ørret og harr). F. eks. stingsild legger egg i et tillaget rede av planterester, og hannen passer på redet til yngelen er frittsvømmende.

Kamuflasje

En god kamuflasje er viktig for alle fiskearter. To metoder blir benyttet:

1

Fisk som lever i de frie vannmasser har ofte sølvblank kropp som speiler grunntonen i vannet omkring.

2

Fisk som lever nær bunnen har gule, røde og svarte fargeceller i huden. Disse kan spres eller konsentreres slik at de svarer til fargemønsteret i omgivelsene.

Begge metodene blir kombinert med motskygging. Det betyr at fiskens rygg er mørk for å kompensere lys ovenfra, og at buksiden er lys for å motvirke skyggen på undersiden. Fiender som kommer ovenfra oppdager ikke så lett fiskens rygg mot en mørk bunn. Og nedenfra er ikke fisken så lett synlig mot en lys himmel.

Sidelinje

Denne gjør at fisken kan oppdage fiender i både mørkt og grumset vann. Fiskens egne svømmebevegelser blir reflektert når de treffer faste gjenstander og oppfattes av sidelinjen.

Alarmsignaler

I en stim vil fluktsignaler fra en fisk ved hjelp av sidelinjen raskt bli oppfattet av hele stimen. Enkelte arter (maller, karpefisk) avgir et ”skrekkstoff” hvis de blir skadet. Andre fisk av samme art blir da advart og kan flykte.

Forsvar

Fisk kan prøve å virke større for å skremme bort rovfisk. Dette kan gjøres ved å spre finner eller innta en spesiell skremmepositur. Noen arter (f.eks abborfisk og stingsild) har et passivt forsvar av harde finnestråler eller pigger. De blir ubehagelige å spise, og rovfisk vil enten spytte dem ut eller foretrekke andre arter.

Dette skjer på museet
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS