Revirhevdende fisk

Et område som blir forsvart mot inntrengere, særlig av samme art, kalles revir.

Næringsrevir fører til at fiskene spres utover slik at de ressurser miljøet har blir godt utnyttet. De beste revir er områder med lite strøm, og samtidig god oversikt over næringsdyr som kommer drivende.

Gyterevir er det området en del arter forsvarer når de danner par og under selve gytingen. F.eks ørret har strenge krav til gyteplassen, og fører harde kamper om de beste plassene. Kampene fører til at rogna blir spredt, og flere yngel kan overleve.

Revirkamper fører sjelden til skader for det ville skade arten som helhet. Truende oppførsel er som regel nok til å skremme bort en inntrenger. Dette foregår ved å slå med halen og prøve å virke større. En fisk på ”hjemmebane” vinner som regel. Aggressiviteten er størst nær sentrum av reviret og avtar mot ytterkantene.

Dette skjer på museet
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS