Innlandsfiske

Fisk fra både saltvann og ferskvann har gjennom historien vært nødvendig mat for folk flest her i landet. Metodene for å fange fisken har vært mange, og i utstillingen om innlandsfiske kan du se hvor forskjellige fiskeredskapene er. Her kan du se store og små kroker og lystergafler, laksenot og ørretgarn, kuper og ruser. Alle redskapene er lagd for å lure "fisken på kroken". Flere båter er også utstilt, og det er stor forskjell på en elvebåt fra Nord-Reisa i Troms og en laksebåt fra Drammenselva.

Mange fiskeredskaper var så effektive at de fanget store mengder fisk om gangen. Fangsten måtte derfor behandles slik at den kunne komme til nytte ut over vinteren. Fisken ble konservert på mange ulike måter. Tørking og røyking er velkjente metoder. De fleste kjenner kanskje også til graving og raking. Salt var et nødvendig hjelpemiddel i slik konservering. Kjenner du smaken på røkt fisk eller lukten av rakfisk?

Dette skjer på museet
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS