Perkusjonslåsen

I 1807 framstilte den skotske presten Alexander Forsyth et stoff som kunne antenne ved slag. Dette ga grunnlaget for framstilling av perkusjonslåsen. Ei tennhette fylt med dette stoffet ble satt på en nippel (pistong) bakerst på geværløpet. Når hanen slo mot tennhetta, antente stoffet, og en gnist fra den fulgte en kanal inn til kruttladningen i geværløpet. Perkusjonslåsen gjorde avfyringsmekanismen mer stabil. Utover på 1800-tallet ble denne mekanismen nærmest enerådene. Enhetspatronen (metallpatron med kule, krutt og tennsats) kom på markedet i 1850-årene. 

Krag - Jørgensen

Det norske forsvaret antok i 1894 et 5 skudds repetergevær i kaliber 6.5. Det var en norsk konstruksjon laget av Oberst Krag og børsemaker Jørgensen. Geværet fikk navnet Krag-Jørgensen og ble produsert i forskjellige utgaver. Med innføringen av dette våpenet fikk det norske forsvaret et gevær som var blant verdens mest moderne. Krag-Jørgensen geværet ble også benyttet av forsvaret i Danmark og USA, og var nær enerådene helt opp til andre verdenskrig.

Geværet var et svært populært sivilt gevær og ble mye benyttet til jakt både til storviltjakt og småviltjakt. Krag-Jørgensen ble forbudt til storviltjakt i 1974 da det kom nye bestemmelser om krav til anslagsenergi.

 

Dette skjer på museet
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS