Friluftsområdet

På museumsområdet finner du også forskjellige typer sagbruk, smie, installasjoner for tjærebrenning og jernblestring, samt et Bekkeverksted. I tillegg vil vi våren 2008 innvie en ny Elvepark og et brannvakttårn på museets uteområde. 

Lekeområdet "Skogkanten" rett utenfor museumsbygningen er velkjent av våre besøkende. Massive leker i tre formet av naturen selv med litt hjelp av menneskelig fantasi kan sies å være tanken bak installasjonene. 

I museumsområdets sørøstlige deler finnes arboretet Skogholtet. Dette er en park med forskjellige trær og busker. I alt finnes mer enn 80 ulike arter og sorter løv- og bartrær fra Amerika, Asia og Europa.

Norsk Skogsmuseum har en praktfull beliggenhet på østsiden av Glomma en kilometer sør for Elverum sentrum. Glomma faller over strykene Klokkerfossen og Prestfossen. Mellom styrkene ligger den 50 mål store Prestøya med gammel skog og strandmiljøer mot Glomma. Her finnes hovedtyngden av museets friluftssamlinger. Samlingene består av skogshusvær, husvær brukt under jakt og fiske og fangstinnretninger. På Prestøya har museet anlagt fiskedam med vanninntak fra Glomma. Her arrangeres fiskeaktiviteter for barn både sommer og vinter. Fra Prestøya kan du ta hengebrua over Prestfossen til Glomdalsmuseet.

Glomma ved Norsk Skogmuseum har gode fiskemuligheter og mange benytter muligheten til et forsøk i forbindelse med et museumsbesøk. Fra museumsbygningen og ned til Glomma er avstanden ca. 150 meter. Ved broen finner du flomsteinen som viser flomhøyder i Glomma fra 1600-tallet og fram til den siste store flommen ”Vesleofsen” i Glomma i 1995. 

Dette skjer på museet
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS