Vannets ville veier - en utstilling om sikkerhet i og langs vassdrag


Opp gjennom tidene har det blitt utført mange tiltak for å redusere skadene fra flom, isgang og ras. Elvestrekninger, elvekanter og elvebunner er forsterket, og flom- og skredvoller er bygd. Naturen har imidlertid vist seg vanskelig å temme. De siste årene har derfor arbeidet med økt sikkerhet og beredskap blitt ytterligere forsterket.

Vannets ville veier er en vandreutstilling laget av Norsk Skogmuseum og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Utstillingen er nå gjort tilgjengelig på internett.

Vannets ville veier - en utstilling om sikkerhet i og langs vassdrag...
(det vil ta noe tid å laste ned utstillingen)

Dette skjer på museet
30.11.2014
Advent på Klevfos
Les mer
01.12.2014
"Fauna"
Les mer
14.12.2014
Juleveksted for de yngste. Åpent bibliotek.
Les mer
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS