Vannets ville veier - en utstilling om sikkerhet i og langs vassdrag


Opp gjennom tidene har det blitt utført mange tiltak for å redusere skadene fra flom, isgang og ras. Elvestrekninger, elvekanter og elvebunner er forsterket, og flom- og skredvoller er bygd. Naturen har imidlertid vist seg vanskelig å temme. De siste årene har derfor arbeidet med økt sikkerhet og beredskap blitt ytterligere forsterket.

Vannets ville veier er en vandreutstilling laget av Norsk Skogmuseum og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Utstillingen er nå gjort tilgjengelig på internett.

Vannets ville veier - en utstilling om sikkerhet i og langs vassdrag...
(det vil ta noe tid å laste ned utstillingen)

Dette skjer på museet
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS