Skognettverket - et nasjonalt nettverk av skogmuseer

Norsk Skogmuseum har det nasjonale museumsansvaret for skog, skogbruk og skogindustri, samt utmarksnæringene jakt, fangst og innlandsfiske. I 1999 inviterte museet seks andre museer med skogrelaterte virkefelt til et samarbeidsmøte. Dette resulterte senere til Skognettverket, som er et samarbeidsforum innenfor skog og trerelaterte temaer. Nettverket skal legge til rette for nasjonal arbeidsdeling og samordning, motvirke konkurrerende overlapping og dermed sikre faglig sammenheng og god ressursutnyttelse innen disse museenes arbeid.

Norsk Skogmuseum er hovedansvarlig for Skognettverket.

Deltakere i Skognettverket:

-Norsk Skogmuseum, herunder Klevfos Industrimuseum
-Fetsund Lenser
-Haldenvassdragets kanalmuseum
-Kistefos-museet
-Spillum Dampsag & Høvleri
-Helgeland museum (Vefsn museum)

Dette skjer på museet
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS