Klevfos industrimuseum

LES MER OM SYNGESPILLET "MENS EDVARD TEGNER" her.

Klevfos Cellulose & Papirfabrik (1888 – 1976) er et stykke industri-historie fra den tida da treforedling var vår største eksportnæring. Fabrikken ble grunnlagt så tidlig som i 1888, og ligger på Ådalsbruk i Løten kommune, ca. 15 km øst for Hamar.

Etter nedleggelsen i 1976 ble det satt i gang arbeid med å opprette et industrimuseum. Fabrikken ligger slik den lå ved nedleggelsen, med intakte maskiner, dam- og kanalanlegg og bomiljø med istandsatte arbeiderboliger.

Klevfos Industrimuseum

Klevfos Cellulose & Papirfabrik var landets minste i sitt slag, og den gir en enestående mulighet for å oppleve hvordan det artet seg å være industriarbeider i en tid som allerede er historie. Selv om det er stillheten som rår, kan vi fortsatt fornemme et ekko av det livet og den virksomheten som var her. Museet forteller også historien om papiret, og om hvor viktig produksjonen av det har vært for vårt samfunn.

Klevfos fikk i motsetning til mange fabrikker et liv etter nedleggelsen. Etter stor innsats av en aktiv venneforening kunne museet offisielt åpnes i juni 1986. Museet er i dag en del av Norsk Skogmuseum og Hedmark fylkesmuseum AS.

insert image here

Ny artikkel om Klevfos
Anno museum har gitt ut sin første publikasjon, der det er publisert en ny artikkel om Klevfos skrevet av fagkonsulent Christer Nilsson. Artikkelen handler om Klevfos' liv etter andre verdenskrig da det ennå ikke var hugget i stein at treforedlingen ved Svartelva i Løten skulle opphøre. I tidsrommet 1946­ til 1964, og særlig perioden 1954 til 1959, investeres det i oppgraderinger og nytt utstyr på Klevfos. Hvilke moderniseringstiltak ble satt i verk i perioden, og hvorfor ble Klevfos modernisert i perioden 1946–1964?  

Les mer her...

Dette skjer på museet
Populært
Design og utvikling
Netconsulting AS