Konkurranseregler 2013

Competition rules in english

1

Konkurransen er åpen for alle som binder fluer, både profesjonelle og amatører. Jurymedlemmene og jurymedlemmenes familie kan ikke delta. Etter hvor gammel du er kan du delta i en av følgende to grupper:
a): Junior (16 år eller yngre) eller
b): Senior (eldre enn 16 år).

2

For junior blir de tre beste fluene, uavhengig av klasser, premiert med medaljer. De 10 beste fluene uavhengig av klasser blir premiert med diplomer.

For senior blir de tre beste fluene i hver klasse premiert med medaljer. De 10 beste fluene i hver klasse blir premiert med diplomer.

3

Hver deltager kan sende inn maksimalt ei flue i hver kategori. Du behøver ikke å delta i alle kategorier.

4

Alle fluer skal bindes på Mustadkrok. Det er ikke lov å modifisere kroken. Vi kan sende deg ei lita krokpakke med Mustadkrok uten kostnader for deg. NB! Husk å skrive hvilken krok du bruker i bindebeskrivelsen.

5

Bortsett fra klasse 1 (fulldressede laksefluer: The Jock Scott) er det fritt mønster i klassene 2 til 10. Det kan være ditt eget eller et kjent mønster. Den ferdigbundne flua skal ikke være montert.

6

Mustad anbefaler bruk av substitutter i stedet for fjær og hår som stammer fra truede dyrearter, slik disse er definert i Washington-konvensjonen. Fjær og hår som stammer fra truede dyrearter (Jungle cock, papegøyer, bustards, ugler, etc.) som står oppført på CITES-listene kan benyttes, men da skal CITES-eksporttillatelse følge hver enkelt flue slik at vi ser at fluebindingsmaterialet er kjøpt på lovlig måte. NB: KUN originaldokumenter - ikke kopier. Hvis det er noe du lurer på så ta kontakt.

7

Alle fluene må merkes tydelig med:
a: Hvilken klasse flua deltar i (1 - 10).
b: Navnet på flua.
c: Mønsterbeskrivelse.
d: Fluebinderens navn, adresse, alder, telefonnummer og e-postadresse.
e: Hvilken gruppe du tilhører. a) Junior (16 år eller yngre). b) Senior

8

Vennligst bruk et ark per flue når du skal skrive mønsterbeskrivelsen og den andre informasjonen som skal følge fluene. Bruk skrivemaskin eller PC når du skriver - ikke håndskrift. Ikke glem navn og adresse på hvert eneste ark.

9

Fluene må være ankommet museet seinest 31. januar 2013. Følg med på museets nettsider for siste nytt og oppdatert informasjon. Jurymøtet blir holdt den 3. - 4. mars. Alle fluer vil har mottatt før denne datoen blir med i konkurransen.

10

Alle fluene tilfaller museet.

11

Fluer som juryen mener ikke er i rett klasse blir disket.

12

Eventuelle brev som følger med fluene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

13

For Danmark og Sverige: Skriv på pakka at den inneholder fiskefluer til en konkurranse, bruk de grønne tolldeklarasjonslappene (CN 22) du får gratis på posten. Ikke sett verdien av fluene høyere enn kr 100.

14

Fluene sendes til:
Norsk Skogmuseum, Postboks 117. N-2401 Elverum. Norge
E-post: otl@skogmus.no


Tlf.: +47 62 40 90 19 el. 62 40 90 00/95 99 85 57

Dette skjer på museet
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS