Sørlistøa fløtermuseum

Utstillinger


Båtnaustet brukes fortsatt som opplagsplass for fire varpebåter og noen vanlige fløterbåter av tre, men mer enn halvparten av golvarealet er innredet som utstillingshall for redskap og gjenstander fra fløtinga både i sjøen og elvene omkring. I tillegg til fløtinga inngår temaene skogbruk, jakt og fiske. En sentral plass i utstillingen har de vakre treutskjæringene om fløtings- og skogsarbeiderlivet laget av kunstneren Ragnar Nysæther.

Et fyldig utvalg av store fotografier forklarer hvordan de forskjellige fasene av fløtinga foregikk, og hvordan redskapen ble brukt. Naustloftet er innredet for film- og diasframvisning, og gir dessuten plass for modeller av fløtingsdammer, lensesystemer og lignende.

insert image here
insert image here
Dette skjer på museet
Populært
Design og utvikling
Netconsulting AS