Klevfos industrimuseum

Papiret

Papiret slik vi kjenner det, ble funnet opp i Kina i år 105 e.Kr. Råvarene var hamp, lin og bomull som alle består av lange sterke fibre. Kunsten å lage papir var lenge en dypt bevart hemmelighet, men rett etter år 1000 e.Kr ble det første papiret produsert i Europa. Helt fram til 1700-tallet ble papir produsert for hånd, ark for ark. Rundt 1750 ble det funnet opp en papirmaskin som både formet, tørket og rullet opp papiret. Råvarene var fortsatt de samme – hamp, lin og bomull.

I 1844 fant en tysk tekstilarbeider ut at han kunne lage en fibermasse som kunne erstatte tekstilfibrene ved å slipe tømmer på en vanlig slipstein under tilsetting av store mengder vann. Papiret kunne på denne måten produseres mye billigere og raskere. Fram til nå hadde Norge hatt en svært begrenset produksjon av papir, selv om Bentse Brug i Oslo allerede i 1838 kjøpte Norges første papirmaskin fra England. Først i 1863 etablerte Bentse Brug det første tresliperiet i Norge. Etter dette vokste det fram en stor produksjon av slipemasse som først og fremst ble eksportert. Ved århundreskiftet var Norge en av verdens største eksportører av slipemasse og cellulose. I 1885 ble det eksportert 100 000 tonn, og ti år senere 200 000 tonn!

Slipemassen, som på grunn av framstillingsmetoden også kalles mekanisk masse, består av korte og til dels opprevne fibre. Det var derfor nødvendig å tilsette tekstilfibre for å få god styrke og kvalitet på papiret. Samtidig med utbyggingen av sliperiene, ble det gjort forsøk med å finne metoder for å lage en bedre fibermasse av trær.

Løsningen ble kjemisk behandling av trevirket. I løpet av 1850 årene tok man i bruk natronsulfat, eller kaustisk soda. Tømmeret ble hogd til flis og så kokt under trykk sammen med kjemikaliene. Denne metoden skilte fibrene fra veden på en mer skånsom måte, og massen som ble kalt cellulose, erstattet tekstilfibrene. Denne prosessen ble etter hvert forbedret, og fikk navnet sulfatmetoden. Den første sulfatfabrikken ble satt i gang i USA rundt 1860, og den første i Norge var Hafslund Chemiske Træmassefabrik i 1874. I løpet av 1880-åra følger Moss, Ranheim, Bamle og Klevfos.

Parallelt med dette ble det utviklet en annen kjemisk prosess, sulfittprosessen. Her ble trevirket kokt i ei væske med lav ph basert på kalsiumbisulfitt. Denne metoden virker blekende, og preget også norsk celluloseindustri helt fram til 1970-åra. Den best kjente sulfitt-fabrikken er nok Borregaard i Sarpsborg.

Dette skjer på museet
Populært
Design og utvikling
Netconsulting AS