Klevfos industrimuseum

Klevfos Cellulose- & Papirfabrikk A/S

I 1888 ble Klevfos Cellulosefabrikk A/S bygget ved Svartelva i Løten. To gründere fra Hedmark sto bak, skogeieren og industrimannen Helge Væringsaasen fra Elverum, og ingeniør Søren Sørensen, som bodde på gården Tofsrud i Løten. Selv om startvanskene for den nye treforedlingsindustrien var store, så de to for seg en industriell framtid i videreforedlingen av den ressursen som var svært framtredende i Hedmark: Skogen. Viktig for etableringen av Klevfos var også det nærliggende Aadals Brug. Væringsaasen var også medeier i denne bedriften som i sin tid var en stor bedrift innen mekanisk industri og jernstøping. Mye av utstyret i fabrikken ble produsert her, blant annet vannturbiner, kokere og fyrkjeler.

Helge Væringsaasen og Søren Sørensen var to markante personligheter i sin tid. Væringsaasen hadde interesser mange steder, blant annet i Folldal Gruver og i Hallabolaget i Finland, et selskap som hadde store skogeiendommer og en utstrakt sagbruksvirksomhet. Sørensen var jernbanebygger og hadde hatt ansvaret for både Valdresbanen og Vossebanen. Begge hadde en stor tro på industribyggingen i Norge, og hadde viktige forbindelser både økonomisk og teknisk. Dette gjorde dem til forgangsmenn for den industrielle utviklingen i Hedmark. Det kan også nevnes at Tollef Kilde, som senere anla sliperiet og kartongfabrikken på Rena, var med i det første aksjeseskapet på Klevfos.

De første årene ble det som sagt bare produsert cellulose på Klevfos. Men prisene svingte mye, og det ble snart klart for ledelsen at fortjenesten ville bli mye bedre hvis Klevfos kunne videreforedle egen masse til papir.

I 1892 sto papirmaskinen klar, og fabrikken ble omdøpt til Klevfos Cellulose- & Papirfabrik A/S. Det er verdt å nevne at Klevfos var den første cellulosefabrikken som produserte kraftpapir av egen masse.

Fabrikken blir beskrevet som meget primitiv. Alle bygninger var av tre og fagverksmur. Vannføringen i Svartelva var ujevn og turbinene ga alt for lite kraft. Det ble derfor i stor utstrekning brukt dampmaskiner til driften. Cellulosekokerne var underfyrt, og det ble brukt ved. Ved ble også benyttet som brensel til fyrkjelen. Elektrisitet fantes ikke, og til belysning ble det brukt tranlamper.

insert image here
insert image here
Dette skjer på museet
Populært
Design og utvikling
Netconsulting AS