insert image here

Union & Co

Aksjeeierne i Klevfos Cellulose & Papirfabrikk var i stor grad folk fra nærliggende områder, og de fleste hadde nok sterkere interesser på andre områder enn cellulose og papir. De hadde hele tiden fulgt nervøst med i utviklingen på Klevfos, og da regnskapstallene for 1917 ble såpass bra, ble det gjort en henvendelse til et av datidens store industriforetak, Union & Co, som var tungt inne i papirproduksjon. Union ga aksjonærene et tilbud om å kjøpe aksjene til 210% av pålydende, og på generalforsamlingen i 1918 fikk de kjøpt 98% av aksjene. En ny periode begynte for Klevfos.

Det gikk bra de første årene etter at Union hadde tatt over, men i 1921 kom konsernet opp i store økonomiske vanskeligheter og Klevfos måtte være med på å rette opp noe av dette med å overta flere hundretusen i pantegjeld. I tillegg kom den generelle krisen i økonomien som skulle prege økonomi og samfunnsliv i de to neste tiårene. På grunn av vanskelige avsetningsforhold sto bedriften et halvt års tid i 1921. Ellers var det bare kortere avbrudd fram til den dagen bedriften stoppet for godt.

Men for Klevfos slo denne perioden svært uheldig ut. Bedriften sto egentlig sterkt, men i de neste 20 årene ble fabrikken neglisjert med hensyn til forbedringer og modernisering. Dette fikk også konsekvenser lønnsmessig. Helt fra starten av hadde Klevfos hatt de laveste lønningene i bransjen, og dette fortsatte. Mangelen på modernisering gjorde at det ikke var rom for noen særlig produksjonsøkning, noe som igjen var et argument for å holde lønnsnivået nede.

For øvrig var forholdet til Union bra. Konsernet overtok salget av produktene. Tidligere hadde det gått gjennom agenter i Oslo, København, Hamburg og London. Union hadde en stor og effektiv markedsorganisasjon, og papiret fra Klevfos fant etter hvert veien til hele verden. Interessant er det å legge merke til at Klevfos blant annet leverte avispapir til Kina gjennom en agent i Shanghai.

Dette skjer på museet
07.09.2014
"Museet med det rare i". Soppens dag. Åpent bibliotek
Les mer
11.09.2014
"Min kunst springer ut av glede og sorg, men mest av sorgen"
Les mer
13.09.2014
"Vi er de tusener som bygde landet"
Les mer
Populært
Design og utvikling
Netconsulting AS