Klevfos industrimuseum

Det går mot slutten

Bedriften klarte seg ellers bra gjennom de vanskelige mellomkrigsårene. Etter siste krig kom en god periode og produksjonen steg til oppunder 3 000 tonn per år. Men noen økning utover dette var umulig med det produksjonsutstyret som fantes. Skulle Klevfos drives videre, måtte det bygges en ny fabrikk. Klevfos var fra før landets minste papirfabrikk. Det sies at produksjonen bare var en tiendedel av landets nest minste. I tillegg ble beliggenheten et problem. Vel ligger Klevfos i et område med god tilgang på tømmer, men transporten ble etter hvert en viktig faktor. Det ferdige papiret skulle i stor grad eksporteres, og ser vi på utviklingen av bransjen som helhet, ble det etter hvert satset på fabrikkanlegg som lå ved kysten. Her kunne både cellulose og papir lastes rett på båter.

Tiden begynte å løpe fra Klevfos. Fabrikken ble aldri slått konkurs, og eksisterer fremdeles som eget foretak. I 1954 solgte Union halvparten av sine aksjer til Løten og Romedal Almenninger. Den andre halvparten ble senere solgt til A/S Borregaard, men de trakk seg ganske snart ut. Ved nedleggelsen høsten 1976 var Løten Almenning eneeier.

insert image here
insert image here
Dette skjer på museet
Populært
Design og utvikling
Netconsulting AS