TRÅKK i mangfoldig natur

Ordet TRÅKK kan tolkes vidt, som spor av dyr og mennesker, både i positiv og negativ forstand. Uttrykket mangfoldig natur er valgt ut fra ambisjoner om at den nye utstillingen skal speile variasjonsbredden i det miljøet vi nordmenn har levd og lever i. Vi ønsker også å følge opp mangfoldighetsbegrepet i form av en rekke tematiske og faglige innfallsvinkler til emnet norsk natur.

De nye utstillingene innledes med en sekvens om forholdet mellom planter, dyr og det fysiske miljøet de lever i, kort sagt om økologi. På en lang, buet vegg møter publikum det norske naturmangfoldet. På motsatt side av rommet vises noen grunnleggende trekk ved menneskets tilpasninger til norsk natur fra istida og fram til i dag. Deretter følger et rom der vi peker på aktuelle utfordringer knyttet til miljøkonsekvenser av den menneskelige aktiviteten. Publikum blir konfrontert med både rødliste- og svartelisteproblematikk, og følgelig med temaet biologisk mangfold. Utstillingen setter også søkelys på naturforvaltningen og den kunnskapsoppbygginga denne forvaltningen er avhengig av. 

  I delen om jakt, fangst, fiske og sanking fokuserer vi på forvaltning og pleie av fisk, vilt og andre naturressurser. Vi trekker linjen fra de tidligste fangstkulturer og frem til i dag. Kunnskap om dyrs og fiskers sanser har satt oss i stand til å utvikle finurlige fangstmetoder. Kjøtt, skinn og sankede råvarer ble tidlig viktige handelsvarer. Kunnskap om bearbeiding og konservering av kjøtt, fisk, bær og urter måtte også til.

  Opplevelser og rekreasjon er i dag kanskje en vel så viktig motivasjon som selve høstingen. Gleden over å jakte, fiske og sanke deles gjennom historier, trofeer, bilder og sosiale medier. Ved et bål i utstillingen kan publikum sitte ned og høre fortellinger og skrøner. 

  I delen av utstillingen som vi har kalt Natur på menyen tar vi for oss bearbeiding av kjøtt, fisk og sankende råvarer fra naturen. Konserveringsmetodene tørking, salting, speking, røyking, raking, hermetisering, sylting, safting og gjæring. Nye metoder som frysing og tilsetting av kjemiske konserveringsmidler blir også presentert. Oppskrifter, oppdeling av kjøtt og fisk og tilberedning av måltider er bare en liten del av vårt nye tema Natur på menyen!

   

  insert image here

  «TRÅKK i mangfoldig natur» er museets nyeste store utstillingsprosjekt. Prosjektet disponerer 1300 kvadratmeter i hovedbygningens andre etasje. Første del sto ferdig sommeren 2010, og neste del ble åpnet våren 2011. Tredje og siste del av utstillingen åpnet sommeren 2014. Vi inviterer til en spennende natur- og kulturhistorisk vandring gjennom temaene jakt, fangst, fiske og sanking; fra de tidligste tider og frem til i dag. Forvaltning, råvarer og mat fra naturen er andre temaer vi tar for oss.

  insert image here
  Dette skjer på museet
  Nyheter
  Design og utvikling
  Netconsulting AS