TRÅKK i mangfoldig natur

TRÅKK i mangfoldig natur er museets nyeste store utstillingsprosjekt. Prosjektet disponerer vel 2 000 kvadratmeter i museets andre etasje. Første del sto ferdig 24. juni 2010, og neste del ble åpnet 4. mars 2011. Nå arbeider vi med tredje del av utstillingen som handler om temane jakt, fangst, fiske og sanking.

Ordet TRÅKK kan tolkes vidt, som spor av dyr og mennesker, både i positiv og negativ forstand. Uttrykket mangfoldig natur er valgt ut fra ambisjoner om at den nye utstillingen skal speile variasjonsbredden i det miljøet vi nordmenn har levd og lever i. Vi ønsker også å følge opp mangfoldighetsbegrepet i form av en rekke tematiske og faglige innfallsvinkler til emnet norsk natur.

 

TRÅKK handler om:

 

Diplomkokk Bjørn Hettervik har komponert spennende retter med råvarer fra utmarka. La deg inspirere! Oppskriftene finner du her.

De nye utstillingene innledes med en sekvens om forholdet mellom planter, dyr og det fysiske miljøet de lever i, kort sagt om økologi. På en lang, buet vegg møter publikum det norske naturmangfoldet. På motsatt side av rommet vises noen grunnleggende trekk ved menneskets tilpasninger til norsk natur fra istida og fram til i dag. Deretter følger et rom der vi peker på aktuelle utfordringer knyttet til miljøkonsekvenser av den menneskelige aktiviteten. Publikum blir konfrontert med både rødliste- og svartelisteproblematikk, og følgelig med temaet biologisk mangfold. Utstillingen setter også søkelys på naturforvaltningen og den kunnskapsoppbygginga denne forvaltningen er avhengig av.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

insert image here
insert image here

Natur- og miljøkunnskap blir også til å bli tema i et spesielt vitenrom i delen av utstillingen som vi har kalt Natur på menyen. Her tar vi for oss bearbeiding av kjøtt, fisk og sankende råvarer fra naturen.

Konserveringsmetodene tørking, salting, speking, røyking, raking, hermetisering, sylting, safting og gjæring. Nye metoder som frysing og tilsetting av kjemiske konserveringsmidler blir også presentert. Oppskrifter, oppdeling av kjøtt og fisk og tilberedning av måltider er bare en liten del av vårt nye tema Natur på menyen!

Dette skjer på museet
07.09.2014
"Museet med det rare i". Soppens dag. Åpent bibliotek
Les mer
11.09.2014
"Min kunst springer ut av glede og sorg, men mest av sorgen"
Les mer
13.09.2014
"Vi er de tusener som bygde landet"
Les mer
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS