Fordi planter og dyr i naturen påvirker hverandre, er det vanskelig å påstå at noen arter er viktigere enn andre. Likevel er enkelte vanligere enn andre, og på den måten preger de omgivelsene mer. I tillegg er det også mulig å peke på dyr og planter som betyr mye for samspillet i naturen. De er nøkkelarter.

Noen betyr mye for mange
insert image here
Dette skjer på museet
30.04.2014
"Allsangkveld"
Les mer
01.05.2014
Utstillingen "Brudd - hendelser på vegg"
Les mer
01.05.2014
"Arbesdaer"
Les mer
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS