Tid for forvaltning

Hovedmålet med dagens naturforvaltning er å bidra til å opprettholde mangfoldet i naturen og legge til rette for framtidig bærekraftig bruk. Dette gjelder spesielt friluftsliv, fiske og jakt, som er gammel hevd i Norge. Lover, regler og rettigheter som gir retningslinjer for vår bruk og virksomhet i utmarka er forvaltningens verktøy. Verktøyet er formet av vitenskap, erfaring, tradisjon og politikk.

insert image here
Dette skjer på museet
01.07.2015
"Vekst".
Les mer
07.07.2015
Åpen Skogvokterbolig
Les mer
14.07.2015
Åpen Skogvokterbolig
Les mer
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS