Tid for forvaltning

Hovedmålet med dagens naturforvaltning er å bidra til å opprettholde mangfoldet i naturen og legge til rette for framtidig bærekraftig bruk. Dette gjelder spesielt friluftsliv, fiske og jakt, som er gammel hevd i Norge. Lover, regler og rettigheter som gir retningslinjer for vår bruk og virksomhet i utmarka er forvaltningens verktøy. Verktøyet er formet av vitenskap, erfaring, tradisjon og politikk.

insert image here
Dette skjer på museet
03.09.2015
Fra malm i myra til stål i smia.
Les mer
03.09.2015
Festspillutstillingen 2015. "Kilder"
Les mer
06.09.2015
Soppens dag og soppkontroll
Les mer
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS