Nasjonal rødliste
Nasjonal rødliste er en oversikt over plante- og dyrearter som er truet av utryddelse, utsatt for betydelig reduksjon eller er naturlig sjeldne. Alle land som er tilsluttet Verdens naturvernunion (IUCN) skal ha en slik liste, men innholdet vil kunne variere fra land til land.
insert image here
Dette skjer på museet
01.10.2014
Festspillutstillingen 2014
Les mer
02.10.2014
"Natt på museet"
Les mer
11.10.2014
"Fauna".
Les mer
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS