Samlingene

En viktig del av virksomheten ved Norsk Skogmuseum dreier seg om å samle inn materiale som kan fortelle ettertida noe om aktiviteter innenfor de temaområdene museet arbeider med. Slik innsamling og dokumentasjon har pågått siden museets første år. Samlingene består av antikvariske bygninger, gjenstander, fotomateriale, lydopptak og arkivalia. I tillegg til dette har museet et betydelig fagbibliotek.

Søk i disse databasene:

 

 

Dette skjer på museet
02.10.2014
"Natt på museet"
Les mer
11.10.2014
"Fauna".
Les mer
01.11.2014
"Fauna"
Les mer
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS