Utstillingene på Norsk Skogmuseum

Gjennom tekst og bilder ønsker vi å gi deg oversikt over museets tre etasjer med utstillinger og det store friluftsområdet med Prestøya midt i Glomma. Her vil du  finne informasjon om vår nye ustilling TRÅKK, men det er også informasjon om hva museet ellers arbeider med. I vårt nye bibliotek kan du fordype deg i bøker og tidsskrifter, og der gis det også mulighet for dybdebesøk i museets samlinger.

Vi håper at du vil ha glede og nytte av besøket både på våre nettsider og i våre utstillinger!

Utstillingene

Dette skjer på museet
30.04.2014
"Allsangkveld"
Les mer
01.05.2014
Utstillingen "Brudd - hendelser på vegg"
Les mer
01.05.2014
"Arbesdaer"
Les mer
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS