Avtale med Sparebanken Hedmark

Gratistilbud til skolene i Hedmark fylke og Årnes kommune!

Sparebanken i Hedmark har i en årrekke støttet Norsk Skogmuseums arbeid overfor grunnskolen. Sparebanken Hedmark ser det som viktig at barn får kjennskap til regionens historie.  Det er ikke til å komme fra at det er skogen og de store utmarksområdene i Hedmark som har skapt våre verdier og vår identitet. 

Alle elever på 5. trinn i Hedmark fylke pluss Årnes kommune i Akershus får tilbud om gratis transport og inngang på Norsk Skogmuseum på utvalgte temaopplegg gjennom året. Tilbudet gjelder et besøk per elev. Norsk Skogmuseum tar seg av det praktiske.

Temaopplegg som omfattes av avtalen:

Fra malm i myra til stål i smia.

Om jernframstilling i middelalderen. 1.9-4.9.2015.

Gjennomføres første uke i september hvert år.  

Det kommer fra skogen

Hva skogen og utmarka gir. 15.9-18.9.2015

Gjennomføres i nest siste uke i september hvert år.

Fangst og dyreliv om høsten

Om natur, økologi, forvaltning og jakt før og nå. 13.10-16.10 og 20.10.

Gjennomføres medio oktober hvert år

Fra stubben til tømmervelta

Om skogsdrift på 1930-tallet. Gjennomføres i første halvdel av februar hvert år. 

Alle temaoppleggene er vel tilpasset 5.trinn og har en unik kombinasjon av formidling og gjøring med flotte arenaer ute og inne.

10.2-12.02.2016 og 15.2.-16.02.2016

Se gjerne på beskrivelsene av de ulike temadagene her på skogmus.no/naturskolen.

Kontakt Norsk Skogmuseums booking for mer informasjon eller bestilling.    

 

Tlf 62 40 90 40 eller via mail til booking@skogmus.no

 

 

 

 

 

 

                https://www.sparebank1.no/hedmark/

 

insert image here
Dette skjer på museet
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS