Hartvig Huitfeldt-Kaas’ fotosamling

Norsk Skogmuseum har i sitt fotoarkiv en samling bilder etter zoolog og fiskeribiolog Valentin Vilhelm Hartvig Huitfeldt-Kaas (1867-1941). Huitfeldt-Kaas` forskningsinnsats er i første rekke knyttet til studier av fisk, dyr og planter i norske innsjøer og ferskvann. Hans innsats på dette området regnes som et pionérarbeid. I 1928 resulterte det i doktoravhandlingen Studier over aldersforhold og veksttyper hos norske ferskvannsfisker. Utover doktoravhandlingen gav Huitfeldt-Kaas ut en rekke vitenskapelige og mer populærvitenskapelige arbeider. For Hedmarks vedkommende er boka om Mjøsens fisker og fiskerier særlig interessant. I denne boka finner en igjen flere fotografier fra bildesamlingen.

I 1895 bevilget Stortinget 4000 kroner til undersøkelser av ferskvannsfisket i Norge. Huitfeldt-Kaas ble som en følge av denne bevilgningen ansatt som ferskvannsbiolog i Fiskeetaten under fiskeriinspektør Even Anthon Landmarks ledelse. I 42 år arbeidet Huitfeldt-Kaas som ferskvannsbiolog i Fiskeetaten. Det var altså gjennom den lange tjenesten for Fiskeriinspektøren og som forsker at Huitfeldt-Kaas gjorde sine fotoopptak. En del av disse opptakene er nå blitt mer tilgjengelig gjennom en elektronisk registrering og digital avfotografering.

Samlingen består av 327 fotografier. Disse bildene er registrert i museets database og digitalisert. I tillegg kommer 31 lysbilder. Lysbildene er verken elektronisk registrert eller digitalt avfotografert. Fotoopptakene er et speilbilde av Huitfeldt-Kaas` utstrakte forskningsvirksomhet. De omhandler blant annet fisketrapper, fiskeklekkerier, fiskeinnretninger, ferskvannsfisk, dyr og planter i ferskvann.

Lågåsildfiske I Mjøsa
Dette skjer på museet
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS