Hartvig Huitfeldt-Kaas’ fotosamling

Norsk Skogmuseum har i sitt fotoarkiv en samling bilder etter zoolog og fiskeribiolog Valentin Vilhelm Hartvig Huitfeldt-Kaas (1867-1941). Huitfeldt-Kaas` forskningsinnsats er i første rekke knyttet til studier av fisk, dyr og planter i norske innsjøer og ferskvann. Hans innsats på dette området regnes som et pionérarbeid. I 1928 resulterte det i doktoravhandlingen Studier over aldersforhold og veksttyper hos norske ferskvannsfisker. Utover doktoravhandlingen gav Huitfeldt-Kaas ut en rekke vitenskapelige og mer populærvitenskapelige arbeider. For Hedmarks vedkommende er boka om Mjøsens fisker og fiskerier særlig interessant. I denne boka finner en igjen flere fotografier fra bildesamlingen.

I 1895 bevilget Stortinget 4000 kroner til undersøkelser av ferskvannsfisket i Norge. Huitfeldt-Kaas ble som en følge av denne bevilgningen ansatt som ferskvannsbiolog i Fiskeetaten under fiskeriinspektør Even Anthon Landmarks ledelse. I 42 år arbeidet Huitfeldt-Kaas som ferskvannsbiolog i Fiskeetaten. Det var altså gjennom den lange tjenesten for Fiskeriinspektøren og som forsker at Huitfeldt-Kaas gjorde sine fotoopptak. En del av disse opptakene er nå blitt mer tilgjengelig gjennom en elektronisk registrering og digital avfotografering.

Samlingen består av 327 fotografier. Disse bildene er registrert i museets database og digitalisert. I tillegg kommer 31 lysbilder. Lysbildene er verken elektronisk registrert eller digitalt avfotografert. Fotoopptakene er et speilbilde av Huitfeldt-Kaas` utstrakte forskningsvirksomhet. De omhandler blant annet fisketrapper, fiskeklekkerier, fiskeinnretninger, ferskvannsfisk, dyr og planter i ferskvann.

Lågåsildfiske I Mjøsa
Dette skjer på museet
07.09.2014
"Museet med det rare i". Soppens dag. Åpent bibliotek
Les mer
11.09.2014
"Min kunst springer ut av glede og sorg, men mest av sorgen"
Les mer
13.09.2014
"Vi er de tusener som bygde landet"
Les mer
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS